ในความรักมีมิตรภาพ  ...   ในมิตรภาพมีความรัก  

 

Piglet sidled up to Pooh from behind.

"Pooh".. he whispered.

"Yes, Piglet?""Nothing"

said Piglet, taking Pooh's paw.

"I just want to be sure of you." 

******

แม้เห็นกับตา  เธอเดินอยู่ข้างหน้า

แค่อยากแน่ใจว่า  เธอยังอยู่ใกล้ ๆ  กัน  

เพราะแม้หนทางข้างหน้าจะเหน็บหนาวหรือไกลแสนไกล

ยากลำบากแค่ไหน แค่ได้รู้เธออยู่ใกล้     ไม่หวั่นไหวเลย 

 ******

ฉันแค่อยากแน่ใจว่า  ตอนเดินนำหน้า

  เธอคงไม่ลืมว่า มีฉันตามหลัง

เห็นเธอ ก้มหน้าก้มตาเดิน

เดี๋ยวจะเพลิน    แล้วเลยลืมระวัง

หัวใจคนที่เดินตามหลัง บางครั้ง มันกังวล

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#1 By s.mile on 2009-07-19 18:55